Vệ sinh máy lạnh bao lâu và vệ sinh thế nào tốt nhất

Jun 07 2018 15:28:15

Vệ sinh máy lạnh tuy là công việc đơn giản nhưng nhiều khách hàng tuyển lựa bỏ qua thay vì định kỳ phải vệ sinh. Điều này làm phát sinh những hư hỏng rất năng đối với máy lạnh, không thể sử dụng tối đa về tuổi thọ của máy.

More.....